Våra kurser

Du kanske är inspirerad och har klart för dig vad Guds plan för ditt liv är. Men är du utrustad? Är du redo? Sedan Gud sade till oss att starta ett universitet för drygt 30 år sedan har vi jobbat med att hjälpa våra studenter växa i sin tro och vässa sin förmåga att göra det Gud har kallat dem till. Vi vill utrusta människor för att påverka med Guds principer i de sammanhang de finns i.

UMU erbjuder ett antal kurser, workshops och läger vid olika tillfällen och på olika platser.

Kurser är normalt 3-6 månader långa och ges inom ramen för vårt universitet, University of the Nations. DTS – Lärjungaskola är en grundkurs som man måste gå innan man kan gå andra kurser.

Seminarier är 1-6 veckor långa och har vanligtvis ett tydligt fokus, exempelvis bön, ledarskap eller mission.

Läger har mer fokus på gemenskap, exempelvis inTouch förnyelseläger och Niko.