UMU i Sverige

Historik

Ungdom med Uppgift Sverige startades 1976 och har under åren utbildat och sänt ut tusentals av unga och äldre i missionstjänst eller på kortare missionsresor. 1980 startades det första centret på Restenäs vid Ljungskile, norr om Göteborg. Sedan dess har centra etablerats i Stockholm (1995), Vilhelmina (2003), Dalarna (2003) och Linköping (2008). I Malmö och Borås finns också mindre UMU-team. Utifrån våra centran och team betjänar vi vårt land och når ut i världen. Totalt är vi cirka 120 medarbetare i Sverige och varje år deltar hundratals personer i kurser, missionsresor, projekt och arbeten.

Organisation

UMU är en decentraliserad organisation där varje arbete har stor frihet. I Sverige är varje centra en ideell förening. Ett nationell ledarskapsteam (NLT) samordnar nationella arrangemang och satsningar och har även det övergripande ansvaret för UMU i Sverige. Det nationella ledarskapet har också stöd av UMU:s regionala ledarskapsteam i Norra Europa.

UMU är helt fristående och samfundsöverskridande, men samarbetar vanligtvis med samfund, kyrkor och kristna organisationer

Vision

Vår vision är att tillsammans med lokala församlingar inspirera till väckelse och mission. Sverige har varit ett av de länder som sänt ut flest missionärer. Vi tror och hoppas på en ny missionsvåg över vårt land, en stor skara svenskar som i ord och handling gör Jesus känd i världen!