University of the Nations

The University of the Nations (UofN) är UMU:s plattform för träning och utbildning. UofN vill vidga synen på hur Guds rike kan spridas genom att utrusta studenter för att kunna tjäna i alla områden i samhället, världen över. UofN är unikt. Det är globalt och mångkulturellt med registrerade kurser på 60 språk på 400 platser. UofN-kurser ge vanligtvis på ett UMU-center och kombinerar undervisning i klassrum med aktiv lärjungaträning och praktiskt lärande. Lärandet snabbas på genom konkret tillämpning på fältet.

Kurser och examina

DTS:en – Lärjungaskolan är grundkursen inom UofN och förkunskapskrav för alla övriga kurser. Den är också ett krav för alla som vill bli medarbetare inom UMU. Det är möjligt att få ut examen inom ramen för UofN i form av Associate, Bachelor och Masters.

Kolla in alla kurser internationellt och mer info på www.uofn.edu

UofN har sju fakulteter/college:
  • The Arts
  • Christian Ministries
  • Communication
  • Counseling & Health Care
  • Education
  • Humanities & International Studies
  • Science & Technology
UofN:s historia

I början handlade UMU bara om att GÅ UT, att skicka ut unga människor i team utan så mycket utbildning eller förberedelse. Med tiden såg man behovet av en grundläggande kurs i lärjungaskap och Discipleship Training School (DTS) – Lärjungaskola på svenska – drogs igång. Några år senare gav Gud en något överraskande idé: ett universitet. UMU var ju inte tänkt att vara ett universitet! Men Gud ledde oss tydligt och UMU startade ett universitet. Till en början hade det ett regionalt fokus i och med att Pacific & Asia Christian University (PACU) startades 1978 på Kona, Hawaii. I takt med att kurser utvecklades och spreds över världen avspeglade namnet inte längre universitetets karaktär. 1989 ändrades namnet därför till University of the Nations.