Missionsresor

Inom UMU erbjuder vi många olika möjligheter att pröva på mission:

* Mission Adventures är ett skräddarsytt koncept för din ungdomsgrupp i församlingen. Vi hjälper till med förberedelser och kontakter i landet ni åker till på missionsresa.

* I DTSen – Lärjungaskolan åker man på en 2-3 månaders missionsresa.

…och så arrangerar vi olika missionsresor utifrån våra olika centra. Kontakta respektive center för mer information.