Ge till YWAM

YWAM är en organisation som är beroende av gåvor från privatpersoner och kyrkor.Vi är så tacksamma för alla våra understödjare och för att ni vill hjälpa oss att göra ännu mer!

 

Om du vill ge till YWAM Sveriges arbete så finns det tre sätt att ge på:

123 087 24 40

763 – 8695