© 2020 Youth With A Mission | Ungdom med Uppgift | A Ministry of YWAM International

YWAM SWEDEN NATIONAL GATHERING 15-18 NOVEMBER 2018

HOPP FÖR SVERIGE

När Israels folk skulle inta landet sände Mose ut tolv spejare för att se hur landet var. Vad ser vi om vi bespejar Sverige idag?


Vi kan se hur det i vårt land finns mycket positivt som händer. Att en person som Sebastian Stakset har kommit till tro och frimodigt delar sitt vittnesbörd och predikar evangeliet är en stor framgång för Guds rike. Att bönerörelser i olika former är igång på olika platser är ytterligare ett gott tecken. Det finns också många församlingar som betjänar och når ut till flyktingar och invandrare på ett starkare sätt än tidigare. Bland unga kristna finns ofta en enkelhet och frimodighet i tron som smittar till andra och är väldigt attraktiv, det är ytterligare en positiv faktor.

Så, är allt bra?

Nej, knappast. Det finns tyvärr många kurvor som pekar nedåt. Till exempel har den psykiska ohälsan (som har blivit ett begrepp i folkmun) stigit till rekordnivåer, inte minst bland unga. En annan tråkig sak är att det idag finns stadsdelar och områden där arbetslöshet och segregation dominerar. När det kommer till kyrkan ser vi hur många församlingar snarare krymper än växer. Överlag blir vi färre och färre troende. Vi lever också med ett ultrasekulärt ideal där tro och religion ska förpassas så långt in i den privata sfären det bara går.


Vi behöver få se väckelse i Sverige!  Vi behöver få se att människor kommer till tro. Vi behöver grunda oss på Bibeln. Vi behöver överlåtet lärjungaskap. Vi behöver ha Jesus i centrum.


Vi behöver hopp. För Sverige.


Allt det här vill vi samlas kring när vi möts som UMU i Sverige. Vi kommer att få höra från Andreas Nordli som är nationell ledare för UMU i Norge. Han är en sann pionjär med ett stort hjärta för att utrusta och tjäna andra. Vi har mycket att lära av Andreas och Norge! Vi kommer att ha tillfällen för bön och lovsång. Och mycket mat och gemenskap förstås!

Vi kommer också att ha ett stort fokus på den stora satsningen som Bibeln till alla är. Där står vi tillsammans med Svenska Bibelsällskapet, Sverigebönen och andra. Det blir inspiration, uppdateringar och information inför utdelningen i Vilhelmina i maj 2019. Och en stor kollekt till alla Biblar!

Precis som förra året är det här en öppen samling för alla som sympatiserar med UMU - ta chansen och bjud in familj, vänner och kontakter!

Vi hoppas och tror att detta blir en samling där vi alla får ta emot mycket får Gud. 

Bortom satsningar och kämpande är det bara Gud själv som kan ta oss framåt. Vi behöver den Helige Andens ledning och kraft för att få se genombrott!

 

”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.” - Heb. 11:1

 

Välkomna,

Anders & Sara Carlsson
Isak & Bea Oscarsson 

UMU Sveriges nationella ledarteam

Praktisk information

ANMÄLAN: Senast 30 sep.
PLATS: Restenäs
DATUM: 15-18 nov. 2018.
TIDER: 17.00 torsdag till 15.00 söndag.

PRISER INKL. MAT OCH BOENDE: Vuxna 500 kr, barn 3-12 år 200 kr, tonåringar 13-18 år 300 kr. 
UMU:s medarbetare får rabatt.
BETALA TILL: UMU Sveriges
Bankgiro 763-8695.

Program för barnen

Under dagarna kommer barnen delvis vara med i storsamlingarna, dels ha egna samlingar. Överaskningstema!
Vill du hjälpa till?!
- säg till oss!