YWAM Vilhelmina

YWAM Vilhelminas vision är att vara en radikal källa till förnyelse för alla kristna rörelser i norra Sverige. Vi är här för att vara en bro mellan kyrkan och världen, att skapa möjligheter för lokala kristna att nå ut i världen och för att människor ska få möta Gud och växa i sin relation med Honom. 

 

YWAM Vilhelmina är en verksamhet med ett litet team som bor i Vilhelmina i södra Lappland. Teamet samarbetar med det lokala samhället och med de lokala kyrkorna, de håller i möten i ett café varje vecka och leder missionsresor till norra Sverige och till de mest norra delarna av Europa. YWAM Vilhelmina håller i en bönevecka varje sommar och varje år har de en DTS. Nästa DTS börjar i september 2018. I maj 2019 kommer teamet att leda ett initiativ att ge ut en Bibel till varje hem i Vilhelmina kommun.

Kontakt:

Ljusminnesgatan 3, 912 33 Vilhelmina, Sweden

Email: paul@ywamvilhelmina.se

 

Phone: (+46) 07 308 581 45

Website: www.ywamvilhelmina.se

© 2020 Youth With A Mission | Ungdom med Uppgift | A Ministry of YWAM International